torsdag 22 oktober 2020

Mer smolt i vänern

En liten rapport hur mycket pengar det har kommit in från er Privatpersoner och våra företag från 9 september tills dagens datum.

Hela 104 500kr.

Klubben tackar för er alla som har varit med och bidragit till denna fina summa.
Utan era bidrag mindre fisk i sjön. 

"Om vi fortsätter sponsra så kommer vi att bidra till att det finns ett fint fiske framöver för oss alla.

Och det känns ju alltid bra att veta att 'Just jag var med och bidrog'"


Inga kommentarer: