tisdag 15 september 2009

oktoberträffen 2009

Sunnanåträffen
Mellerud
16-18 oktober 2009
med
Nordiska Mästerskapen i
Trollingfiske
och
sista deltävlingen i
Swedish Trolling Masters 2009
Sveriges äldsta och mest välkända
trollingträff arrangeras
för 25:e gången
MELLERUDS MELLERUDS MELLERUDS
KOMMUN TROLLINGKLUBB BÅTKLUBB
SUNNANÅTRÄFFEN I MELLERUD
16-18 OKTOBER 2008
VÄLKOMNA!
Vänerns Sportfiskeförening, Melleruds Trollingklubb, Melleruds
Båtklubb och Melleruds kommun hälsar er välkomna till den
25:e Sunnanåträffen och Nordiska Mästerskapen i trollingfiske
samt avslutningen på Swedish Trolling Masters 2009,
Sunnanå hamn, Mellerud.
SJÖSÄTTNING
I Sunnanå hamn finns två sjösättningsramper, se bif. skiss över hamnområdet. Ni får sjösätta där
ni lättast kommer i, vid den norra dubbelrampen eller hamnrampen
Vid norra rampen finns även bra parkeringsmöjligheter.
PARKERING
Parkering av bilar, trailers eller andra släpfordon skall ske på anvisad plats. Trailers får inte parkeras
på hamnplanen framför magasinet eller på planen runt hamnkrogen. Parkera trailerekipagen så att
inte av- och tillfartsvägarna till ramperna blockeras och så att inte mer än en P-plats används.
BÅTPLATSER
Önskas en fast båtplats under Sunnanåträffen finns sådana, lediga är de platser där det inte finns
några förtöjningar. Välj de bryggor som ligger intill magasinet för att underlätta bevakningen.
Ström till båten kostar 40: -/dygn. (Båtplatserna kostar inget men det kommer att finnas en låda
i hamnkrogen där du kan lämna frivilligt bidrag till verksamheten.) Vakter kommer att patrullera
på nätterna från torsdag t.o.m. lördag natt.
FISKET
Trollingfisket på Vänern är fritt på allmänt vatten, 300 m från land och 100 m från större öar.
Om Du använder planerboards under fisket se till att dessa är utmärkta med en flagga.
Deltagande sker på egen risk. Tänk på att Vänern är en stor sjö, tag inga risker vid hårt väder,
fisken finns kvar även nästa dag! Flytväst, flytjacka eller flytoveralls är obligatoriskt för
deltagare i Sunnanåträffen. Det viktigaste med Sunnanåträffen är att vi får tillfälle att fiska
tillsammans och ha det trevligt. Hjälp varandra med fisket och ta hänsyn till andra fiskeintressenter,
var uppmärksam på yrkesfiskarnas nätvålar. Tänk på styrbordsregeln när ni möts på sjön!!
OBS!! Respektera 3 knops hastighetsbegränsning vid hamninloppet.
TÄVLING
Nordiskt Mästerskap i trollingfiske arrangeras i anslutning till Sunnanåträffen.
Nordiska Mästerskapen är en teamtävling, minst 2 deltagare per team, vinnare och korade till
Nordiska Mästare blir det team som har den högsta sammanlagda vikten på ”Vänerlax”,
max 6 st. fiskar får invägas/team/dag, där de två bästa av de tre fiskedagarna räknas.
Sunnanåträffens priser delas ut till de 5 största fiskarna (lax eller öring) varje dag, ingen
sammanräkning av tre dagars fiske, det enda som räknas samman är resultatet
för Nordiska Mästerskapet. Tävlingsledare är Sten-Gunnar Steénson
INVÄGNING
Invägning av fisk fredag - lördag kl. 16.00 - 17.00, söndag 15.00 - 16.00 i Sunnanå hamn.
Minimimått vid invägning av lax och öring är 62 cm.
OBS! Fisken mäts utan att stjärtfenan viks ihop. Endast fisk som saknar fettfena får fångas.
Max 6 laxfiskar får invägas per team och dag. Fisken skall lämnas innan landstigning längst ut
på B-bryggan.
Tävlingsarrangören ansvarar inte för fisken förrän den ligger på bryggan.
Det är gott om tid så ta det lugnt vid överlämningen.
RADIO
VHF trafiken på kanal 72
FISKETID VID SUNNANÅTRÄFFEN
Fredag - lördag kl. 08.00 - 16.00, söndag kl. 08.00 – 15.00.
Skepparmöte i hamnkrogen fredag – söndag kl. 07.00, någon från varje team måste delta
vid skepparmötet. Startbricka utlämnas mellan kl. 06.30 - 08.00 och skall vara inlämnad
senast kl. 16.30 fredag – lördag, kl. 15.30 söndag.
Sjöräddningsuppdrag betalas av den som inte lämnat in brickan i tid och inte befinner sig i sjönöd.
Vid otjänlig väderlek inställs fisket, t ex vindstyrkor över 10 m/s. Tävlingsledningen beslutar
på morgonen i de fall det är tveksamt. Utgångshamn för den som deltar i Sunnanåträffen
är Sunnanå hamn.
Alternativt fiske vid hård vind på Vänern, sjön Ånimmen, ca 1 mil från Sunnanå hamn.
PRISUTDELNING
Fredag – lördag på Vita Sandars camping kl. 19.00, söndag i Sunnanå hamn efter invägningen.
NORDISKA MÄSTARE I TROLLINGFISKE
1995 Jörgen ”Rulle” Engdahl Mellerud
1996 Bert Reinholdsson Bunkeflostrand
1997 Paul Nordberg Vänersborg
1998 Inställt fiske på Vänern p.g.a. hård vind.
1999 Team Bengt Hermansson Vänersborg
2000 Team Jaffa Tibro
2001 Team Helga Tibro
2002 Team Olsson Töreboda
2003 Team OLW Vänersborg
2004 Inställt fiske på Vänern p.g.a. hård vind.
2005 Team Sörlie Trögstad, Norge
2006 Team Marre Källby
2007 Team Röde Baronen Uddevalla
2007 Team Röde Baronen Uddevalla
SWEDISH TROLLING MASTERS 2009
För Trolling Masters räknas resultatet fredag – lördag.
Prisutdelning för Trolling Masters 2009 blir lördag kväll på Sunnanå Hamnkrog
De som vill deltaga på avslutningsmiddagen anmäler och betalar i samband med den ordinarie anmälan.
Kostnaden för middagen är 150:- /person.
SERVERING
Sunnanå hamnkrog håller öppet från kl. 06.00 varje dag.
Vita Sannar serverar mat båda kvällarna.
BRÄNSLE
Bensin och diesel finns att köpa under tävlingen vid sjömacken. Betalkort accepteras.
FISKRENSNING
Rensning av fisk skall utföras vid de rensbord som finns vid tankbryggan.
Där finns det vatten, avlopp och avfallstunna för fiskrens.
FISKFÖRVARING
Möjligheter att frysa in fisk finns vid Vita Sandars camping.
Förpacka fisken väl och märk den tydligt för att undvika förväxlingar.
Ej avhämtad fisk tillfaller arrangören.
LOGI
På Vita Sandars camping, tfn. 0530-122 60, finns det campingstugor med 2 eller 4 bäddar
att hyra, har ni husvagn eller husbil finns det fina campingtomter att ställa sig på, här finns
även möjligheter att frysa in fisk.
Önskar ni annat boende ring till turist- och fritidskontoret i Mellerud,
tfn. 0530-180 00, så hjälper de till att förmedla logi.
ANMÄLAN
Anmälningsavgiften till Sunnanåträffen och Nordiska Mästerskapet är 500 kr/team för hela träffen.
Avgiften inbetalas till Vänerns Sportfiskeförenings postgiro 34 00 98-3
senast den 12 oktober 2009.
OBS!! Utländska team kan betala sin startavgift på plats till normal avgift om de skickat in
sin anmälningsblankett i tid. Efteranmälan kostar 600 kr/team och kan betalas på plats i sekretariatet.
INFORMATION
Information om Sunnanåträffen får du på måndagar kl. 19.00 - 21.00 av
Hans ”Pallen” Aronsson 0530-313 48 eller Magnus Oscarsson 0530-200 78
KVÄLLSAKTIVITETER
Fredag: Prisutdelning på Vita Sannars Camping samt bildvisning från Steénsons senaste resa till Kenya.
Lördag: Prisutdelning samt lotterier på Vita Sannars Camping.
Sunnanåträffen 16-18/10 2009
Anmälningsblankett
Härmed anmäler jag/vi deltagande i Sunnanåträffen 16-18 oktober 2009. Samtidigt med
anmälan sätter jag in anmälningsavgiften, 500 kr/team för start i Nordiska Mästerskapen,
Trolling Masters och Sunnanåträffen på Vänerns Sportfiskeförenings postgiro nr 34 00 98-3.
Din anmälan registreras först när avgiften finns på postgirot. Anmälningsavgiften skall vara
inbetald senast den 12 oktober 2009.
Efteranmälan på plats 600 kr/team
Anmälare:……………………………………………………………………………………………………………..
Adress: …………………………………………………………………………………………………………….
Postnr: …………………………… Ort: ……………………………………………………………
Land: ……………………………
Tfn: …………………………… Mobiltfn: ………………………........................
VHF Anrop: ………………………
Teamnamn: ………………………………. Båttyp: ……………………………………………….
Igenkänningstecken (båtnr., färg, kapell eller dylikt):……………………………………….
……………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………………
……..………………………………..…………………………………………………………………………………….
Namn och adress på övriga deltagare i teamet:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Vi anmäler och betalar för …… st. till Swedish Trolling Masters avslutningsmiddag. Kostnad 150:-/person
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
Underskrift av teamets anmälare
…………………………………………
Ort: …………………………………… Datum: 2009-……-……
Denna anmälningsblankett återsändes hel till Sten-Gunnar Steénson , Lanthöjdsvägen 7
542 31 Mariestad, Mail: s-gs@telia.com

Inga kommentarer: