lördag 10 januari 2009

Tråkig läsning

DÖDENS DRAPERIER SKÖRDAR UTAN ATT VITTJAS VID BROMMÖ NV, VÄNERN

Fyra Väneryrkesfiskare med hemmahamn Sjötorp har i nuläget sina båtar infrusna i nämnda hamn. Näten deras ligger dock och snärjer fisk i mängd utanför Brommö NV utan att ha vittjats senaste tiden. Det är inte första gången som just sjötorpsfiskare låtit dödens draperier skörda grann fisk vintertid. Fisk som förfars då den inte tas om hand färsk. Upprördheten bland några av mannarna inom Fiskebevakning Vänern är påtaglig och så även bland seriösa yrkes- och sportfiskare. Fiskebevakningen kan dock inget göra åt saken då det inte finns någon lag på att nät regelbundet måste vittjas. Sportfishing News Björn Blomqvist

Inga kommentarer: